Thursday, December 30

Pesanan - Bismillahirrahmanirrahim (46)

Pesanan - Bismillahirrahmanirrahim (46)BERITA DIBAWAH ADALAH BENAR!!!!!!......bace sampai habis....pastu fowardkn plz.....ni adalah benar... sila baca sehingga habis... dan tlg sebarkan kepada seberapa byk org Islam yg boleh...Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhini adalah surat wasiat dari penjaga makamNabi Muhammad SAW iaitu Sheikh AhmadMaeine (Saudi Arabia).pada suatu malam ketika membaca Al-Quran dimakam Rasulullah SAW.selepas membaca laluhamba tertidur, dalam tidur hamba bermimpididatangi Rasulullah SAW lalu bersabda kepadahamba, dalam 60 000 orang yang meninggaldunia di zaman ini tiada seorang pun yangmatinya dalam keadaan beriman.(a)isteri tidak mendengar kata suami.(b)orang kaya tidak lagi bertimbang rasa.(c)orang tidak lagi berzakat dan tidak membuatkebajikan.Oleh itu wahai Sheikh Ahmad, hendaklah kamumenyedarkan kepada orang Islam ini supayamembuat kebajikan, kerana haripenghabisan(Qiamat) akan tiba di manabintang akan terbit dari langit, sesudah itumatahari akan turun di atas kepala.PESANAN HAMBA INI(a) berselawat - untuk junjungan Nabi kitaMuhammad SAW.(b) bertaubatlah - dengan segera sementaraPintu Taubat masih terbuka.(c) Bersembahyanglah(d) berzakat - jangan ditinggalkan.(e) Menunaikan Fardhu haji - bilaberkemampuan.(f) Jangan menderhaka kepada kedua ibubapa.UNTUK MAKLUMAN1.seorang saudagar dari bombay telahmenerima surat ini dan beliau telah mencataksebanyak 20 salinan dan mengirimkan kepadaorang lain, dia kemudiannya dianugerahi Allahdengan mendapat keuntungan yang besardalam perniagaannya.2.seorang hamba Allah telah menerima suratini tetapi tidak mengendahkannya danmenganggap wasiat ini palsu, maka selangbeberapa hari kemudian anaknya meninggaldunia.3.Pada tahun 1977 Tun Dato Mustapha bekasKetua Menteri Sabah menerima wasiat inikemudian mengarahkan setiausahanyamencetak sebanyak 20 salinan danmenghantarnya kepada orang lain, makaselang beberapa hari kemudian dia telahmendapat hadiah dari kebajikan masyarakat dimalaysia timur.4.tan sri ghazali jawi, bekas menteri besarperak secara tidak langsung dipecat darijawatannya kerana apabila beliau menerimawasiat ini beliau terlupa mencetak 20 salinanuntuk disebarkan kepada orang lain tetapibeliau telah menyedari kesilapannya lalubeliau mencetak semula wasiat ini danmengirimkannya kepada orang lain, beberapahari kemudian beliau telah dilantik menteriKabinet Perdana Menteri.5.Zulfikar Ali Bhuno telah menerima suratwasiat ini dan tidak percaya akankebenarannya juga menganggap palsu lalumembuangnya ke dalam tong sampah.seminggu kemudian beliau telah dijatuhkanhukuman pancung sampai mati.6.di Terengganu, seorang pekerja bengkelkenderaan telah menerima wasiat ini daripengirim yang tidak dikenali yang datangnyadari Perak lalu beliau membuat sebanyak 20salinan seperti yang dituntut.Alhamdulillah diadianugerahkan oleh Allah seorang gadisberakhlak mulia seperti yang dituntut olehIslam.baginya anugerah ini paling agung dantidak ada tandingannya.7.Di Terengganu juga, seorang hamba Allahtelah menerima surat ini dari orang yang tidakdikenali tetapi beliau tidak mengendahkannyadengan mengatakan ianya bohong belaka dansengaja mengada-adakan untuk menakutkanorang yang membacanya.Beberapa harikemudian dia telah mendapat penyakit ganjildan penderitaanya amat menyedihkan.setelahtiga minggu mendapat rawatan rapi di hospital,penyatkitnya sukar juga diubati oleh doktor.Akhirnya beliau teringat akan wasiat ini danmengedarkannya kepada orang lain.Semingukemudian barulah beliau beransur sembuhsehingga sekarang.Banyak lagi contoh-contoh orang yangmenerima wasiat ini tetapi tidakmempercayainya dan tidak mengedarkannyaatau menyampaikan kepada orang lain.dimanamereka mendapat malapetaka.setelahkejadian yang menggembirakan danmenyakinkan ini anda jangan lupamenyampaikan 20 salinan wasiat dalam masa96 jam dari masa anda menerimanya.InsyaAllah anda akan memperolehi sesuatudari YANG MAHA KUASA dengan penuh keyakinan pasti ia akan menerangi hidup anda dengan nikmat kebahagiaan hidup. ISNYAALLAH.PERHATIANsetelahmembaca wasiat ini hendaklah ditulis atau dicetak dan disampaikan kepdaorang lain sebanyak 20 salinan. sekiranya telah dilakukan anda akandianugerahkan sesuatu nikmat atau hajat anda akan dikabulkan oleh ALLah.katasheikh ahmad lagi. jika apa yang hamba katakan ini tidak benar, biarlahhamba mati dalam kekufuran dan hamba tidak mendapat perlindungan dansyafaat Rasulullah SAW naaauzubillah. oleh itu hendaklah ditulis ataudicetak dan disampaikan kepada orang lain.insyaAllahdalam masa 2 minggu anda akan berolah kebahagiaan dan ingatlah lakukanini dengan hati yang ikhlas dan janganlah diabaikan atau dibiarkanTLG SEBAR KAN KPD UMAT ISLAM.... SEBAR KAN kpd 20 org islam

No comments:

Post a Comment