Thursday, February 24

Permohonan - Dua - Solat

Permohonan - Dua - Solat
Nabi (SAW) Doa s '


Ketika bosan hidup
Kerana kematian kesulitan yang anda cari tapi kita harus tidak pernah berdoa untuk kematian, bukan berdoa ini:
اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
"Ya Allah tetap hidup selama yang baik untuk saya dan ketika mati lebih baik bagi saya mengangkat saya".(Mishkat)

No comments:

Post a Comment