Thursday, October 27

Hukum Akal serta hikmahnya untuk umat Islam kini...

oleh:NIK NURUL IMAN
SEKITAR PERBAHASAN HUKUM AKAL DALAM MENGENAL TAUHID.
Pada kali ini ana berminat untuk mengupas kembali perbahasan kewajipan kita mempelajari hukum akal dalam memandu akal kita mengenal tuhan. Keilmuan ini adalah keilmuan yang telah lama berakar umbi didalam sistem pengajian Islam tradisional nusantara dan tidak ketinggalan juga Malaysia ini. Keilmuan ini tersirna di dalam kitab-kitab utama melayu seperti Faridatul Faraid, Duruss Samin, Aqidatun Najin dan Matan Jauwhar Tauhid. Keilmuan ini adalah berintipatikan aliran khalaf yang mengikuti aliran Imam As Sanusi (dengan kitabnya Ummul Barahin). Kepada pembaca yang beragama Islam dan berbangsa melayu, menjadi kewajipan kita menjaga warisan keilmuan melayu tua ini yang telah lama menjadi benteng Aqidah melayu daripada serangan penjajahan British dahulu. Inilah kekuatan keilmuan tradisional.

Apakah hukum akal?
Hukum akal terbahagi kepada 3 iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus (jaiz) pada akal.
Wajib pada akal : Contohnya wajib bapa tua dari anak. Atau wajibnya benda hidup mempunyai jasad, jisim dan dimensi walaupun sebesar zarah (jauhar), atau wajib manusia itu mati. Atau wajib emak itu melahirkan anak bukan anak melahirkan ibu.
Mustahil pada akal : Mustahil sebuah kereta dikatakan sedang bergerak dan diam serentak. Mustahil warna sebuah pen itu tak hitam atau putih (mesti salah satu). Mustahil anak lebih tua dari bapa. Ini penting kerana jika kita isbatkan Allah dengan sifat wajibnya, maka mustahil Allah bersifat dengan perkara yang berlawanan dengannya. Jika Allah wujud mustahil dia tak wujud serentak. Mustahil pada akal ada dua pemandu dalam kereta, samalah seperti mustahil ada dua tuhan satu alam.
Harus akal : Harus kereta bergerak atau tidak bergerak. Harus Allah mencipta manusia atau makhluk lain (tak wajib baginya).
Sebelum Allah mencipta makhluk, alam adalah dalam keadaan adam wujdan dimana tiada lain selain Allah yang wujud hakiki. Selepas ada makhluk seperti arash dan kursiyy, maka dinamakan mumkin. Para mumkinat ialah makhluk seperti kita yang boleh ada atau tidak kerana Allah tidak diwajibkan oleh sesiapa untuk cipta kita.
Hukum mempelajari hukum akal
Ulama' salaf seperti Imam Ahmad Hanbal dan beberapa ulama' mazhab melarang penggunaan hukum akal melampau dengan menhaj penggunaan akal. Aliran salafi Wahabiyah juga mempopularkan aliran ini serta cuba melarang keras dan memerangi penggunaan ilmu kalam serta ilmu akal yang berteraskan falsafah.
Imam Al Ghazali ialah ulama' kontemporari zamannya, telah menggunakan ilmu kalam yang mirip kepada salafiyyah untuk membela agaman. Kerana itulah beliau digelar hujjatul Islam. Imam Ghazali telah membenarkan penggunaan hukum dan ilmu ini dengan syarat ianya digunakan untuk mengenal tuhan bukan untuk mempertuhankan akal semata-mata, sepeti golongan dahriyyun (atheis). Imam Al Ghazali turut mempelajari falsafah untuk mencari kelemahan falsafah Yunani walaupun beliau turut bersetuju dengan hikmah ilmu ini dalam mengenal tuhan.
Imam Ibnu Rushd seorang ulama' dan qadhi di Andalusia. Beliau adalah ulama' mazhab maliki dan merupakan ahli falsafah terkemuka. Belaiu mengatakan hukum mempelajari ilmu akal, mantik dan falsafah adsalah wajib untuk memperdalamkan keyakinan terhadap syariah dan tauhid.
Ibnu Khaldun pula berpendapat golongan yang menyepi diri daripada ilmu akal adalah golongan bodoh yang memusnahkan agama sendiri.Hal ini adalah kerana pentadbiran sesebuah negara yang bertamadun memerlukan akal yang berteraskan wahyu untuk memerintah dan memakmurkannya.
Pada saya, kita sewajarnya kita mengetahui sejarah ilmu ini dahulu, cuba mengasah akal agar mengaitkan persekitaran untuk mencari kebenaran dakwah, tauhid dan kehebatan Allah. Walaubagaimanapun WAJIB kita tahu batas dan sempadan akal kita serta berhati-hati agar tidak sampai keluar daripada orbit had pengetahuan manusia. Firman Allah
" Inna Utitum minal ilmi illa Qalila"
Sesungguhnya aku berikan kamu daripada ilmu (ilmu Allah, sebab itu Allah guna kalimah minal) melainkan sedikit Cuma.
Perbahasan tambahan.
Wajib bagi sesuatu benda makhluk mengisi ruang. Sebagai contoh seekor ikan dalam akuarium, ruang ikan tersebut tiada air. Jadi isipadu air di akuarium meningkat bila ada banyak ikan. Konsep perbahasan ini seolah olah ilmu Archimedes. Memanglah keilmuan Islam Abbasiyyah banyak menyalin kitab-kitab falsafah logik Yunani untuk mencari kekuatan akal agar wajib hukum ini dapat memberi hujah kepada ahli tauhid. Lihat, bagaimana mungkin Allah itu mengisi ruang. Jika begitu dia akan menolak zarah2 udara sebasb dia mengisi ruang bila dia berada di alam ini. Jadi Jika Allah turun kebumi (contohnya) Allah akan mengambil ruang udara kita dan ini semestinya memusnahkan ekosistem udara dan angkasa lepas kerana Allah tentunya besar dan hebat. Jadi perkara ini mustahil pada akal dan pada syara'. Ini hanya sebahagian kecil kupasan kepentingan ilmu akal yang berteraskan Islam. Mencari konsensus dalam penggunaan Ilmu ini mungkin menjadi masalah tetapi mencari konsensus (kesepakatan) dalam mentauhid serta mempertahankan Aqidah Islam adalah WAJIB.

No comments:

Post a Comment